Selecteer een pagina

Ooit al gedacht: “Ik heb geen idee of mijn inspanningen nu wel iets opgeleverd hebben?”

Je hebt op je voeding gelet, je hebt behoorlijk goed gesport maar toch heb je de idee dat je conditie er niet op vooruit gaat.

Dat is niet plezant en niet motiverend. Wanneer je zou weten dat het niks heeft opgebracht, weet je dat het tijd is om is iets anders te proberen. Wanneer je niet weet of je inspanningen opbrengen, weet je zelfs dàt niet.

Hoe weet je of hetgene waar Jan enthousiast over is jou ook diezelfde vooruitgang geeft die jij wil hebben

Je wil immers toch weten dat de tijd die je steekt om veranderingen door te voeren je iets zal opleveren. Ja, toch?

Groeien

Weet je nog toen je klein was, dat je op bepaalde tijden tegen de deurstijl mocht staan en dat er dan een streepje werd gezet net boven je hoofd. Naast dat streepje kwam dan de datum te staan.

Mijn maat Luc was toen een kleine kop groter dan ik, hoewel hij vier maand jonger was. Hoe dikwijls dat ik dacht: Ja! weer twee centimeter extra deze maand. Alleen wanneer Luc en ik rug tegen rug stonden, bleek mijn achterstand niet kleiner te worden.

Ik heb dat nooit ingehaald, geen groeischeut gekregen. Ik vind het nu ook niet erg meer. Op een bepaald moment heb ik dat kunnen loslaten.

Je merkt waarschijnlijk ook dat je vooruitgang zien, je motivatie vergroot.

Eén van mijn overtuigingen is dat we steeds willen groeien. En dat geldt voor iedereen. Het domein van persoonlijke groei is niet voor niks een serieuze business.

Weten dat je aan het groeien bent, is dus belangrijk.

Referentiepunt

Geloof is goed, weten is beter.

De ongelovige Thomas had een punt. Hij wou niet geloven, wanneer hij niet gezien had. Hij had geen referentie, geen bewijs.

Het ontbreken van een referentiepunt, waardoor we onze groei kunnen meten, doet ons de das om bij onze pogingen om te verbeteren.

De kracht van de referentie

Je reist naar een bestemming waar je nog nooit bent geweest. Wat doe je? Je geeft die eindbestemming in op je Gps/TomTom/.… En je wordt feilloos de weg getoond. Niet de noodzakelijk de kortste weg, maar je geraakt op je bestemming.

Wanneer je van het pad afwijkt, zal je GPS een nieuwe weg uitstippelen. En dat kan alleen maar omdat je een referentiepunt hebt gegeven aan je GPS.

Belang van referentiepunt(en)

Geen referentiepunt(en) leidt tot volgende zaken

1. Het wordt chaos. Stel dat er geen afgesproken referentie is rond tijd. Je zal nooit met iemand een afspraak kunnen maken.

2.Er is geen mogelijkheid tot feedback. Elke feedback is ten opzicht van een referentiepunt.

3. Zonder referentiepunt bemerk je geen vooruitgang (of achteruitgang)

4. Zonder feedback is er geen adequate bijsturing mogelijk.

Alle (zelf)sturende systemen hebben een of meerdere referentiepunten. Per definitie: hoe kan je anders sturen?

Wat is een referentiepunt?

Een referentiepunt is een baken om je naar te richten. Het baken is onveranderlijk gedurende een bepaalde periode.

Een vuurtoren die je veilig de haven in loodst is een soort referentiepunt. Goed dat dit niet elke dertig minuten wijzigt.

Andere benamingen zijn nulpunt, kalibratiepunt, nulmeting.

Topsporters hebben een dashbord aan referentiepunten om hun vooruitgang op te volgen.

Geen structurele blijvende verandering zonder een referentiepunt.

Concrete toepassing

Onze Master Your Todo-list methodiek is heel verschillend ten opzichte van andere methodes zoals Getting Things Done (GTD) door het inbouwen van verschillende referentiepunten.

Het belangrijkste referentiepunt is je actielijst voor deze week. Eén van de grootste frustraties van traditionele todo lijsten is dat ze op het einde van de week langer zijn dan bij de start van de week.

Niet in de Master Your Todo list methodiek. Het referentiepunt is een lege actielijst op het einde van je week.

Je kan naast je actielijst voor deze week nog een aantal extra referentiepunten inbouwen zoals bijvoorbeeld ;

  • Hoeveel ad-hoc tijd je tolereert
  • Je tijd nodig om je inbox leeg te maken
  • Een lege inbox (één maal of tweemaal per dag)
  • Aantal ontvangen emails
  • Hoe lang sommige taken duren

Sommige van deze referentiepunten kun je permanent in de gaten houden. De andere zal je gedurende een bepaalde periode opvolgen.

Ik zelf maak in een normale week een actielijst voor de volledige week. Wanneer ik heel veel ruimte heb, zal ik een tweetal keer per week mijn actielijst maken. Waarom? Wanneer ik veel ruimte heb, krijg ik een lijst met te veel items. En een te grote lijst helpt me niet om te kiezen.

Je hebt daar zelf ook ervaring in. Stel je voor: je lijst is veel groter dan de tijd die je hebt om te doen en je hebt geen ultra dwingende deadline. Wat doe je dan? Het overgrote deel van de kenniswerkers doet dan andere zaken dan degene die op de al veel te grote lijst staan. Grappig en triest tegelijk is dat.

In een normale week geef ik een aantal trainingen en heb ik een aantal vergaderingen met klanten waardoor de capaciteit voor de komende week genoeg is om geen grote lijst te genereren.

Herevalueren

Mijn week loopt steeds van zondag (het moment waarop ik de ideale week vorm geef ) tot vrijdagavond. Op zaterdag doe ik niks uit mijn lijsten. En liefst doe ik ook niks voor mijn zaak. Ja, je mag zaterdag beschouwen als mijn sabbat.

De volgende zondag (of op de dag waarop jij je ideale week doet) is het moment om te evalueren. Zijn er nog zaken overgebleven op je actielijst?
• Ja: wat is er dan gebeurd waarmee je volgende week zal rekening houden om dit te voorkomen?
• Nee: je hebt waarschijnlijk goed gewerkt. Goed gedaan. Misschien goed om nog wat uitdagender te zijn volgende week mocht je te weinig op je lijst gezet hebben.

Je kan de afwijkingen ten opzichte van het referentiepunt gebruiken om te verbeteren.

De echte waarde van het wekelijkse referentiepunt

De echte waarde ligt erin dat je elke week een nieuwe kans krijgt om het beter te doen. Je start opnieuw met een propere lei.

Niks zo fijn als opnieuw te kunnen starten wanneer het niet gelopen is zoals je voorzien had. (En dat gebeurt regelmatig)

Op hetzelfde moment dwingt het een hele grote groep kenniswerkers (Bibi en jij waarschijnlijk ook) om prioriteiten te maken voor volgende week. Welke acties stop je volgende week in je beperkte tijd?

action
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
Welke referentiepunten gebruik jij nog om je beter te organiseren?

Pin It on Pinterest

Share This