Selecteer een pagina

De KMO-portefeuille is een steunmaatregel bedoeld voor kmo’s en vrije beroepen. Met de KMO-portefeuille kan men via de Vlaamse Overheid subsidies bekomen voor opleidingen, inclusief wettelijk verplichte opleidingen (advocaten, notarissen, belastingconsulenten, accountant, vastgoedmakelaar,…). De subsidie is toegankelijk via een laagdrempelige en interactieve webtoepassing.

Leveraged – Extratijd is erkend door de Vlaamse overheid. Onze erkenning loopt tot 08-04-2022 onder het nummer DV.O220535

1.  Voor wie bestemd?

De maatregel is bestemd voor kmo’s en vrije beroepen (advocaten, notarissen, boekhouders, accountants, revisoren,…) die voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De subsidie geldt voor vestigingen (en bijhorende werknemers) gelegen in het Vlaams Gewest – De onderneming behoort tot de privésector (participatie administratieve overheid < 25%)
  • De onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit (nacbelcode lijst).
  • De onderneming moet voldoen aan de regelgeving van toepassing in het Vlaamse Gewest
  • De onderneming heeft een aanvaardbare juridische vorm. ’Vzw’s zijn uitgesloten.

De portefeuille is niet toegankelijk voor vzw’s en voor grote ondernemingen, en evenmin voor bedrijven met exploitatiezetel in het Brusselse Gewest (Brussel + de 19 gemeenten). Ook erkende dienstverleners kunnen steun aanvragen als ze zelf een in aanmerking komende kmo zijn en indien ze beroep doen op een derde erkende dienstverlener.

2. Hoe kunt u een portefeuille openen?

U kunt een virtuele portefeuille openen via de webapplicatie www.kmo-portefeuille.be en u registreren met het federaal toeken of met uw elektronische identiteitskaart.

Bij het aanvragen van subsidies voor de pijler vorming is het belangrijk dat er al een overeenkomst of inschrijving is met Extratijd.

3. Hoeveel subsidie kan uw onderneming krijgen?

Vanaf 1 april 2016 veranderd de regeling van de subsidie. In de nieuwe kmo-portefeuille wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming.  Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal

15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen. Het steunpercentage bedraagt 30%.

4. Praktisch

Aan de hand van je inschrijving  voor een kleine onderneming ziet u hoe u een opleidingsfactuur kunt betalen met behulp van de kmo-portefeuille. Uw volledige opleidingskosten (honoraria en syllabi bijvoorbeeld) kunnen betaald worden met de subsidie. Het btw-bedrag valt buiten de subsidiëring en moet apart betaald worden aan het opleidingsinstituut. (Leveraged)

Het systeem doet de berekening voor u. U hoeft dus zelf niets te berekenen.

Voorbeeld (kleine onderneming, vanaf 01/04/2016) – indien u een grote onderneming bent vervang 40% door 30%.

40% van uw opleidingsprijs, exclusief btw, kan gesubsidieerd worden.

Als voorbeeld gebruiken we een inschrijving voor de open workshop Master Your Todo List.

Stap 1: inschrijving voor een workshop van ExtraTijd – Leveraged

Geef bij het inschrijven voor de workshop aan dat je gebruik wilt maken van de KMO Portefeuille.

Je ontvangt van Tamira een document Overeenkomst KMO portefeuille.
Teken het document en stuur het terug naar Tamira

Stap 2: aanvraag subsidie

  1. Registreer uw bedrijf eerst op de website van de KMO-portefeuille. Hiervoor heeft u een token of een elektronische identiteitskaart (eID) nodig.
  2. Via www.kmo-portefeuille.be doet u een projectaanvraag van €597 (projectbedrag = volledige inschrijvingsprijs min BTW)
  3. U ziet meteen het te storten bedrag op de webpagina waarop u de aanvraag indient.
  4. U geeft (bij start van uw opleiding) via www.kmo-portefeuille.be de opdracht aan Sodexo om de volledige betaling van uw subsidiebedrag €597 uit te voeren op rekening van Leveraged ExtraTijdHet registratienummer van Extratijd – Leveraged is DV.O220535
  5. U ontvangt de factuur van ExtraTijd en betaalt deze online via www.kmo-portefeuille.be

Opgelet: u kunt de aanvraag reeds indienen voor de ontvangst van uw factuur.

De aanvraag dient ten laatste binnen 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding worden ingediend.

 

Wacht niet, zet het op je actielijst van deze week ;=)

Wat kost de opleiding u werkelijk?

De workshop Master Your Todo List kost €722,37 BTW inbegrepen. Het bedrag exclusief BTW is €597,=.

De KMO-portefeuille betaalt €238,80 in uw plaats. Dit wil zeggen dat u zelf €358,20 dient te betalen.

Berekening: 60% nettobedrag €358,20 + €125,37 BTW = €483,57

Merk op dat de BTW die u zelf betaalt, aftrekbaar is en dus geen werkelijke kost is

Vragen?

Voor meer info kunt u terecht bij:

Pin It on Pinterest

Share This