Selecteer een pagina

Een overvloed aan podcast ideeën

Zit jij ook zoveel in de wagen of op de trein? Gemiddeld zit ik een tiental uur per week in de wagen of op de trein.

Wat doe je tijdens die uren?

Naar het nieuws op de radio luister ik al een aantal jaren niet meer. Ik las ooit een artikel van Dan Kennedy. Hij merkte op dat het overgrote deel van het nieuws, slecht nieuws is.

En slecht nieuws maakt me chagrijnig. Het beïnvloedt sowieso je mindset volgens Dan Kennedy.

Weet je waar de afkorting ‘CNN’ voor staat? Constant Negative News. (Dit is er eentje van P. Diamandis) Het is steeds kommer en kwel.

Eén keer iets doen of niet doen, vond ik nog nooit een probleem. Maar niet naar het nieuws luisteren betekent niet één keer, want er is alle dagen nieuws.

Vooral in de auto bleek het niet zo gemakkelijk om niet naar de radio te luisteren. Een mens is een gewoontedier, hé?

De truc was om het nieuws te vervangen door iets anders. Maar dit lukt enkel als dat andere me dezelfde beloning geeft als het beluisteren van het nieuws. Want zo werken gewoonten. Een gewoonte staat garant voor een beloning.

Het nieuws vervangen door muziek bleek niet te werken. Waarom luisterde ik wel naar de radio en niet naar muziek? Omdat ik nood heb aan nieuwe informatie want ik wil mijn nieuwsgierigheid voeden.

Na de muziek probeerde ik met ingesproken boeken op cd. Deze werden dan op hun beurt weer vervangen door een abonnement bij Audible. En ondertussen ben ik ook een podcastluisteraar.

Maar dan komen heel wat ideeën op je af. Verdomme, zelfs heel veel goede ideeën landen dan op je bord.

En probeer dan maar eens om tijdens het luisteren in de auto of op de trein die ideeën te capteren en te verwerken.

Untitled design (2)
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
Inspiratie versus implementatie

Door het lezen van deze blog toon je aan dat je niet alleen interesse hebt in inspiratie maar ook in implementatie.

Hoe vaak zeg jij: “ik wou dat ik dat idee zelf had bedacht.” Ik hoor mezelf veel meer zeggen: “ik wou dat ik dat kon implementeren of geïmplementeerd had.”

Want daar gaat het om. Je wil de waarde realiseren van een idee. En die waarde zit alleen maar in je portemonnee wanneer je het idee implementeert.

Het is de implementatie die ertoe doet, niet nog meer ideeën horen of verzamelen.

In onze huidige maatschappij worden we overspoeld door informatie.

Hierdoor ontstaat het gevaar dat we het consumeren van informatie gelijkschakelen met implementatie. Het is makkelijk om nóg een boek, website of nog een podcast te beluisteren. Dat laat ons geloven dat we ermee bezig zijn. ‘Ermee bezig’ is een zin die we moeten schrappen uit ons taalgebruik.
We weten allemaal wat het precies betekent wanneer iemand zegt: “We zijn ermee bezig”. Er wordt iets aan gedaan maar wat precies of hoever het ermee staat, wordt ons door zo’n antwoord niet duidelijker.

De vier onderdelen van implementatie

De implementatie valt uiteen in vier delen:

 1. Verzamelen
 2. Organiseren
 3. Evalueren en opnieuw evalueren
 4. Doen

Verzamelen
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest

1.  Verzamelen van je podcastideeën

Waar en wanneer luister jij naar een podcast? Allicht zoals de meeste kenniswerkers: ergens onderweg.

Wat doe je wanneer je een zin hoort die je inspireert? En wat bij een supergoed idee? Of als je iemand enthousiast hoort vertellen over een goed boek?

Juist, je probeert die ideeën te capteren en te verzamelen.

Maar als je dan in de wagen zit, is dat een grote uitdaging. Hoop je dan ook telkens dat je geheugen je voor deze keer niet in de steek laat?

Ik beluister de podcasts via een app: Overcast. Waarom? Door het indrukken van een paar toetsen en wat slim gebruik van je telefoon, krijg je het verzamelde in één van je lijstjes.

Via afkortingen expandeert mijn iPhone een aantal codes, vooraleer ik het opnamemoment doorstuur naar mijn inbox (dat laatste via een andere app: Captio).

Daarna stuurt Outlook dit via regels automatisch naar een lijst: de ‘input uit de podcast’- lijst.

De vijf codes die ik gebruik en die mijn iPhone omzet naar meer tekst:

.b = pod: boek om uit te checken
.i = pod: idee om uit te checken
.z = pod: inspiratievolle zin
.s = pod: zin om toe te voegen aan de swipefile (een document met goede zinnen en teksten)
.sn = pod: nalezen van de shownotes

De omgezette tekst is betekenisvoller zowel voor Outlook als voor mij, zeker wanneer ik mijn podcastlijstje leegmaak.

Via één regel wordt dit item aan mijn ‘input uit de podcast’-lijst toegevoegd.

2. Organiseren 

Eenmaal per week organiseer ik de lijst @098 ‘input uit de podcast’ (het cijfer legt een bepaalde volgorde op aan Outlook maar heeft voor het overige geen belang).

Ik doe dit op het moment dat ik mijn ideale week maak.

Als je je ideale week maakt, evalueer je of je de ideeën op je Masterlijst zet of op één van je incubatielijst(en) of je deze zal deleten. In een uitzonderlijk geval komt het onmiddellijk op de actielijst voor de week. Dat is vooral wanneer het maar over één actie gaat of wanneer ik denk dat het makkelijk te implementeren is. Dit jaar doe ik dit ook als het me dichter bij mijn doelen brengt.

Op het evaluatiemoment stel ik twee vragen. Dat zijn de vragen uit het schema waarmee ik mijn werk organiseer. Ik behandel de ‘input uit de podcast’-lijst als een inbox.

De vragen beantwoord ik heel intuïtief. Het onderstaande is een beschrijving van dat intuïtieve proces.

A. Ga ik daar ooit iets mee doen? Ja of nee?

Het antwoord is JA wanneer het

 • me dichter naar mijn doelen brengt (korte termijn of lange termijn)
 • me geweldig fun lijkt
 • past in mijn ‘sandbox’
 • een huidige bottleneck oplost
 • ik het kan testen zonder grote kosten
 • makkelijk te implementeren is
 • van iemand is waar ik wel wat gewicht aan toeken (Dave Asprey zal iets meer gewicht hebben dan bijvoorbeeld coach Jan over biohacking – Sorry Jan)
 • me in een ‘mindset’ brengt die ik nodig heb of wanneer ik zo wil zijn
 • een gedrag is dat me gaat helpen
 • geen risico kent

B. Is het antwoord JA, dan komt er een tweede vraag:

Wil ik daar deze week mee starten? Ja of nee?

Antwoord NEE => dan gaat het naar één van mijn incubatielijsten.

Antwoord JA => dan zal er een extra project op mijn Masterlijst komen en/of actie(s) op mijn actielijst.

3. Evalueren

Tijdens mijn ideale weekmoment (voor mij op zondagvoormiddag) evalueer ik hoe ik mijn beperkte middelen de komende periode zal inzetten.

Ik overloop mijn 4 lijsten en mijn kalender. Dat proces heb ik eerder al beschreven.

4. Doen 

Doen betekent: effectief acties doen. 

De Behavior Grid van BJ Fogg ligt heel dicht bij mijn aanpak. Als het item uit de podcast een éénmalig project is, noemt BJ dit Dot behavior. Dat zijn voor mij projecten met een einde. Deze komen dus op mijn Masterlist waarbij ik nieuwe acties bedenk om dat project naar de finishlijn te duwen.

Wanneer het idee uit de podcast ‘gedrag’ is, heb je nog de mogelijkheid voor Span of Path behavior. Ikzelf doe met nieuwe zaken geen Path behavior, zonder eerst voorbij de Span behavior te gaan.

Mijn vertaling van Span behavior is: een experiment met een beperkte duur, meestal een maand of drie weken. Op het einde van die periode evalueer je opnieuw. Stop je ermee of verleng je de periode?

Een aantal voorbeelden en hun respectievelijke podcast: 

 • Een voorbeeld van: het brengt me dichter bij mijn doel, zowel op korte termijn als op lange termijn is:
  • Swipefile, uit de podcast van I love marketing. Dit gaat over in minder tijd een blogartikel schrijven.
 • Een voorbeeld van: het lijkt me geweldig fun
 • Een voorbeeld van: het past in mijn ‘sandbox’
 • Je kan het testen zonder grote kosten
  • De plugin Summo – me via de podcast van Pat Flynn. Er is een gratis versie waarmee je kan testen.
 • Het is makkelijk te implementeren.
  • Uit de podcast van Abel James: Naakt slapen is beter voor de doorbloeding van je huid. Dat was het makkelijkste om te implementeren. Eén kanttekening: het was zomer toen ik daar mee startte.
 • Van wie de podcast is, zit ook ergens in de beslissing
 • Het is een ‘mindset’ die ik nodig heb of ik wil zo zijn
  • You go first. Uit Tim Ferris podcast met Gaby Reece. Als je iets wil, geef je het voorbeeld. Je wil dat iemand goeiedag zegt. Zeg jij dan eerst goeiedag. Go first staat sinds het begin van januari op mijn lijst.
 • Het is een gedrag dat me zal helpen
  • Dagelijks klantenactie. Uit de podcast van Dan Sullivan. ExtraTijd is ook een bedrijf en heeft dus ook omzet nodig. Ik wil dagelijks minstens één klant opbellen om in de toekomst business mee te doen.
 • Het is zonder risico
  • Naakt slapen kent weinig risico.

 

wat is jouw proces om de ideeën uit podcasts te implementeren

Pin It on Pinterest

Share This