Selecteer een pagina

Merk je ook dat dagen waarbij je weinig in je agenda hebt, niet noodzakelijk je meest productieve dagen zijn?

Vacuum

Vacuum komt van het latijnse woord vacuus. Vacuus betekent leeg. Lege ruimte op je zolder of kelder wordt opgevuld. De kelder wordt opgevuld als je zelf geen actie neemt om die lege ruimte te bewaken. Hoe groter de kelder, hoe groter het volume dat je dreigt te verzamelen.

Lege ruimte in je agenda wordt opgevuld door de acties die je neemt. Wanneer je de lege ruimte in je agenda niet bewaakt, wordt die opgevuld door …

Ja, door wat?

Het nut van productiviteit

Productief zijn betekent winnen van je todo’s. Als je sneller wint van je todo’s, wat doe je dan met je extra tijd?

  • je uitgesteld werk wegwerken
  • meer sporten
  • bijlezen
  • tijd voor jezelf
  • meer cultuur opsnuiven

Spijt van stervende mensen

Bronnie Ware is een Australische thuisverpleegster in palliatieve zorgen. Haar verhaal greep me nogal bij de keel. Bronnie begeleidt mensen in hun laatste weken. Vijf thema’s komen naar boven wanneer ze hen vraagt naar waar de stervenden spijt over hebben.

Zijn dat hun todo’s waar ze niet van wonnen?

1. Moed om het leven te leiden dat ik wou

Wanneer mensen terugkijken op hun leven zien ze dat ze een aantal van hun dromen niet gerealiseerd hebben. Door de keuzes die ze maakten of niet maakten.

Schrijf die dromen ook op. Zet ze op je incubatielijst wanneer je nog geen acties kan doen. Een mooie film over hetzelfde thema is the Bucketlist.

Door regelmatig naar je incubatielijst te kijken maak je de items op deze lijst sneller actief. Ook je dromen welke je hebt.

Elke dag een kleine actie naar je dromen brengt je er dichter bij. Vul de vacuums in je agenda met deze kleine acties.

2. Dat ik niet zo hard had gewerkt

Elke mannelijke patient van Bronnie benoemde dit. Ze hadden graag extra tijd doorgebracht met hun kinderen of hun geliefde. De vrouwelijke patiënten haalden dit minder aan als een punt van spijt. Het waren meer oudere dames die thuis hadden gebleven om voor de kinderen te zorgen.

Niet hard werken is hard werken. De lege ruimte in je agenda bewaken voor de personen die je belangrijk vindt is werken.

Toen we nog van negen tot vijf werkten, was dit makkelijker. De uren bewaakten de tijd buiten het professionele. Nu is dat anders. Je dient dat zelf te bewaken. En ook dat is winnen van je todo’s.

Een manier om dit aan te pakken is bijna alles wat je doet te beschouwen als items op je Masterlijst. De items op deze lijst worden alleen afgewerkt door acties te doen. Acties die vacuums kunnen opvullen. Acties voor projecten die je belangrijk vindt. Het vacuum maakt het niets uit of het professionele of privé acties zijn.

3. Moed om mijn gevoelens uit te drukken

De stervenden beklaagden zich dat ze zo veel van hun gevoelens hadden onderdrukt voor anderen. Angst voor de reacties van anderen. Met als gevolg dat ze hun volledig potentieel niet ontwikkelden.

De volgende actie wordt niet uitgevoerd. Mooi voorbeeld hoe geen actie nemen, geen momentum creëert.

4. Ik wou dat ik met mijn vrienden contact bleef houden

Er is dikwijls grote spijt over het niet geven van voldoende aandacht en tijd aan vriendschappen. Door een drukke levensstijl kunnen vriendschappen door de vingers glippen.

Vriend zijn is één van de rollen/verantwoordelijkheden die ondermanaged zijn.

Wat betekent vriend zijn? Heeft dat een kwaliteitsniveau waar je naar streeft? Betekent dat dat je je vrienden elke maand wil horen, wil je ze allemaal zien of wil je elke week samen gaan sporten?

Het jezelf makkelijk maken om rollen te vervullen is je kwaliteitsniveau’s bepalen. Je weet dan of er delta is tussen waar je bent en je kwaliteitsniveau. De enige mogelijkheid om die kloof te overbruggen is acties ondernemen.

Intenties zijn waardeloos als ze niet gevolgd worden door acties.

5. Ik wou dat ik mezelf toe had gelaten om gelukkiger te zijn

Een verrassend gemeenschappelijke thema voor alle personen die Bronnie begeleidde. Ze bleven vastzitten in oude gewoontes en oude patronen. De angst voor verandering maakte dat ze anderen en zichzelf wijsmaakten dat ze tevreden waren.

Doelen hebben blijkt een goede zaak te zijn om gelukkig te zijn. Het doel om nog gelukkiger te zijn en een aantal van de dromen uit je bucket-list te realiseren.

En dat kan alleen door bewust voor de acties te kiezen die deze dromen gaan realiseren. Het vacuum dat er af en toe ontstaat te vullen met bewust gekozen acties.

En dat is… winnen van je todo’s.

Overloop je bucket-list en creëer momentum rond één van je dromen. En bel één van je maatjes op.

Pin It on Pinterest

Share This