Selecteer een pagina

Vaardigheden
Het alfabet van winnen van je todo’s heeft 17 werkwoorden. Het zijn vaardigheden. Het voordeel van vaardigheden is dat je er beter kan in worden. Een aantal vaardigheden behoren nu al tot je vocabulaire.

Lijstje = overzicht
In een alfabetisch lijstje het winnen van je todo’s alfabet.

Aanpassen
Aanvonken
Actiedenken
Afvinken
Automatiseren
Beslissen
Combineren
Evolueren
Herladen
Kiezen
Loslaten
Organiseren
Resultaatsdenken
Verantwoordelijkheid nemen
Vereenvoudigen
Verzamelen
Visualiseren

Aanpassen of flexibele focus

Probleem of polariteit
Winnen van je todo’s wordt vergeleken met time-management. Terecht en onterecht. Om te winnen van je todo’s gebruik je je tijd optimaal. Tijd is één van je middelen. Je aandacht en energie beheren is de sleutel.

Vele ondernemers behandelen hun tijds(mis)gebruik als een probleem. Misschien heb je ook het gevoel dat dit voor jou geldt. Een probleem dient opgelost te worden. Sommige problemen zijn echter niet op te lossen. De niet op te lossen problemen zijn meestal polariteiten die gemanaged dienen te worden. Je tijdsgebruik is een polariteit managen en geen probleem oplossen.

En-denken
Het of-denken is een goede manier om een probleem op te lossen. Een polariteit beheren vraagt en-denken.
Je hebt focus en flexibiliteit nodig om te winnen van je todo’s.

Flexibele focus
Je hebt beiden nodig om succes te bereiken. Flexibele focus is een oxymoron. Het winnen van je todo’s is een polariteit managen. We hebben echter geleerd om problemen op te lossen. Niet om polariteiten te managen.

Oneindig
Een polariteit managen volgt het trajekt van een liggende acht. Het teken van oneindigheid. Het lijkt hard op een liggende zandloper. Een aanduiding dat je polariteit managen geen einde heeft.
Misschien wel slecht nieuws.

Acht onderdelen
In een polariteitsmatrix zijn er acht onderdelen.
Op de horizontale as heb je de twee tegenstrijdige elementen nodig om te winnen van je todo’s.

1. Focus

2. Flexibiliteit

De verticale as geeft het hogere doel en zijn tegenovergestelde.

3. Succes (hoe je dat ook definiëert)

4. Mislukking

Onder de horizontale as zitten de angsten. Een teveel aan focus geeft je

5. Verstarren

Teveel aan flexibiliteit maakt dat je gaat

6. Meewaaien met de wind

Boven de horizontale as heb je de waarden van de polariteiten

7. Vasthouden en afwerken

8. Aanpassen en bijsturen

Zoek je eigen woorden voor deze acht vlakken.

Voordelen zonder nadelen
Flexibiliteit en focus hebben beiden hun voordelen en nadelen. Welke processen en handelingen heb je om van de de voordelen gebruik te maken? Hoe word je gewaarschuwd dat de nadelen hun tol beginnen te eisen?

Wat werkt is op regelmatige basis tijd nemen om een stap achteruit zetten.

Dagelijkse flexibele focus
Het moment waarop je nieuwe input toelaat, heeft een effect op je focus. Ofwel ga je je focus aanpassen, ofwel behouden. Beiden kosten je energie. Check hoe dikwijls je nieuwe input dient toe te laten om flexibel genoeg te zijn voor jouw job.

Plan twee momenten in je dag waarin je je focus voor die dag opnieuw bepaalt.

Wekelijkse update
In de vorige tips besprak ik de weekly review. Dit proces laat je toe je focus te bepalen voor de komende week.

Andere ritmes
Wil je nog meer flexibele focus? Dat krijg je door maandelijks ook over je rollen te reflecteren.

Waarschuwingssignaal
Het is goed om een knipperlicht te hebben wanneer je doorschiet. Wat is het signaal wanneer je je te hard focust? En hoe weet je dat je meewaait met elke nieuwe wind?
Hoe meet of zie je dit? Volg dat signaal ook op.
Pas daarvoor je wekelijkse of dagelijkse review aan. Op die manier word je je ook bewust van het signaal.

Beide signalen helpen je in het winnen van je todo’s.

En … Actie!

Pin It on Pinterest

Share This