Selecteer een pagina

Daniel Pink beschrijft in zijn boek ‘Drive’ de motivatiedriehoek.

Beloningen blijken niet (lang) te werken. Eens de basisbehoeften vervuld zijn, zijn interne factoren belangrijker dan externe factoren.

1. Autonomie

De goesting en de wil om richting te geven aan je leven.

2. Meesterschap

De drang om beter te worden in iets.

3. Zingeving – Groter doel

Het verlangen om bij te dragen aan iets groters.

Zeven redenen waarom externe motivatie minder werkt dan interne motivatie.

  • Ze kunnen interne motivatie doden
  • Ze kunnen perforatie verminderen
  • Ze zijn dodelijk voor creativiteit
  • Ze belonen verkeerd gedrag en het gewenste gedrag verdwijnt
  • Ze kunnen onethisch gedrag uitlokken
  • Ze kunnen verslavend zijn
  • Ze kunnen korte termijn denken ondersteunen

Autonomie

De ‘wortel en de stok methode’ werkt goed wanneer het gaat over routinetaken; routinetaken die weinig boeiend lijken.

Dat werkte toen we routinewerk deden. In creatief kenniswerk is er zelden routinewerk en dan heb je Motivatie 3.0 nodig.

Autonomie betekent kunnen handelen via een keuze.

Daniel Pink beschrijft de vier T’s in keuze.

Taak:
Voorbeelden zijn Google en 3M die hun medewerkers een deel van hun tijd laten werken aan hun eigen projecten.

Tijd:
Het gaat niet meer over uren maar over resultaat. Dit is wel een moeilijk concept om in een werknemer-werkgever relatie te implementeren.

Techniek:
Moet je een script volgen of niet? Voorbeeld : helpdesks van Zappos die werken zonder vastgelegde manier van werken.

Team:
De keuze hebben wie in je team zit.

Meesterschap

Gedragspsychologen vonden dat flow belangrijk was om naar meesterschap te gaan. Maar niet voldoende.

Meesterschap is een mindset.
Carol Dweck heeft het over fixed en groei mindset. Wat je gelooft bepaalt wat je bereikt.

Een groei mindset zet doelen om te leren. Elk verschil tussen je realiteit en je doel is een opportuniteit om te leren.

Meesterschap kan niet zonder pijn.
Psycholoog Ericsson Anderson vond dat groeien in een domein verband houdt met het installeren van ‘deliberate practises’.

Kleine experimenten opzetten om te verbeteren.

Meesterschap nastreven heeft te maken met vasthoudendheid.

Meesterschap is een asymptoot.
De fun is in het nastreven van meesterschap. Je kan het nooit volledig bereiken.

Zingeving – groter doel

De drang om bij te dragen aan een groter doel is belangrijk omdat bijdragen in autonomie en meesterschap vleugels geeft.

Een groter doel is een motivatiefactor.

Pin It on Pinterest

Share This