Selecteer een pagina

Heb je dat soms ook dat je het wel weet, maar het niet doet? Je weet dat je je belofte best op schrijft, zodat je honderd percent zeker kan zijn dat je ze nakomt. Maar je bent gehaast en wat je wil doen is niet zo groot. Je onthoudt dat wel en straks ga je het onmiddellijk doen.

Twee dagen later belt Filip om te vragen of het kan zijn dat hij dat document dat je beloofde nog niet zag. Hij verwoordt het nog keurig. Je bent het helemaal vergeten. Je geeft dat ook ruiterlijk toe. Maar toch knaagt het. Het is niet de eerste keer dat je Filip iets beloofde en dat hij diende te bellen. Dat telefoontje was tijdverlies voor zowel Filip als jezelf. Damm! En je had al zo weinig vrije capaciteit deze week.

Er blijkt een brede kloof te zijn tussen weten en doen. Niet alleen wat betreft beter georganiseerd zijn. Het geldt voor diëten, beter met geld omgaan of meer gaan sporten. Noem maar op, en er blijkt een kloof te zijn tussen het weten en het doen.

En dat is niet erg als je daar geen hinder van ondervindt. Niet erg als je daar nu geen schade van hebt of wanneer je daar later geen pijn van hebt.

Betrouwbaar gedrag

Honderd percent aansprakelijkheid is een mooi doel om naar te streven.

“Je bent zo betrouwbaar!” Dat is toch één van de mooiste complimenten die iemand je kan geven. Als ik iets aan jou vraag en je zegt ja, dan kan ik op beide oren slapen. Dat te horen zijn medailles voor op je jas.

Stel je eens voor dat je de kloof tussen weten en doen gevoelig kan verkleinen. En dat in alle dingen die voor jou belangrijk zijn. Hoe zou dat voor je voelen? Vul hier zelf je superlatieven in. Kicken, hé!

Automatisch gedrag

Maar af en toe neemt de verkeerde automatische piloot over. En dan gaat het fout. Onze oude gedragspatronen, onze oude gewoonten spelen ons dan zwaar parten.

We doen dan net datgene waarvan we weten dat het niet goed is voor onze productiviteit, ons gewicht, onze spaarrekening of die kathedraal van een lijf.

Deelnemers aan de programma’s van ExtraTijd benoemen hun gedrag wijzigen als het moeilijkste wat ze kunnen bedenken. En dan bedoelen ze blijvend hun gedrag wijzigen. Want één keer iets anders doen, dat kan iedereen.

Gedragsmatrix

De methode om je gedrag blijvend te veranderen is niet zo moeilijk om te begrijpen. Het is zelfs niet zo moeilijk om te doen. Zeker niet wanneer we relatief gaan denken in plaats van in absoluutheid. We zoeken dus naar verbetering en niet naar perfectie.

De methode die ik je met ExtraTijd aanraad, is de ‘Drie maal drie is tien methode’. Ja, drie maal drie is inderdaad tien.

Bekijk wie of wat je gedrag beïnvloedt. De beïnvloeders zijn onder te verdelen in drie groepen.

1. Dat is de omgeving waarin je verkeert, de tools waar je mee werkt.

De zaal waar je je in bevindt heeft bijvoorbeeld een effect op je gedrag. De tools waarmee je werkt hebben een effect op wat je doet.

De cultuur in een bedrijf heeft een effect op hoe jij je gedraagt. Een deelneemster vertelde dat ze bij haar vorig bedrijf beter georganiseerd was, omdat dat gewoon in het DNA van het bedrijf zat.

2. De mensen rondom je hebben een effect op wat je doet. Ze sturen een stuk jouw gedrag, bewust of onbewust. Ze hebben een effect.

Wanneer Luc je komt halen om te sporten, kost dat je veel minder moeite dan wanneer je alleen je kilometers zou af haspelen.

Het voorbeeld van je collega Jan die meer artikels schrijft de laatste maanden inspireert je en je besluit zelf een tandje bij te steken wat betreft je output.

3. Je hebt zelf een effect op je gedrag.

Uiteraard, zeg je. En dat is grappig, want wanneer ik in de programma’s van ExtraTijd de vraag stel wie of wat allemaal je gedrag beïnvloedt, is ‘ikzelf’, de belangrijkste die een effect heeft op je gedrag, altijd de laatste die genoemd wordt.

Met je wilskracht, energie en aandacht kan je een aantal gedragingen bijsturen. Je hebt dus zeker een effect op je gedrag.

Binnen het vorige bedrijf waar ik werkte, leerde ik de formule:

Resultaat = Kennis x Motivatie x Toestemming.

In het Frans klinkt dat nog beter, vind ik. Savoir x Vouloir x Pouvoir.

1. Kennis = Knowledge

Weten heeft niet het grootste gewicht in de formule. Dan Kennedy bijvoorbeeld, stelt zelfs dat kennis slechts tien percent uitmaakt in de formule.

Kennis is duidelijk niet genoeg om iets daadwerkelijk gedaan te krijgen. Dat weten we allemaal wel.

2. Motivatie = Motivation

Motivatie is de drang om de korte termijn pijn te verdragen om op lange termijn winst te maken. En dat heeft zelden te maken met rationele argumenten.

Wanneer je start met (hard)lopen, doet dat meer pijn dan deugd. Maar je wil je energieker voelen. En dat doet het wel, dat heb je al meerdere keren gevoeld nadat je gelopen hebt. Op korte termijn ervaar je pijn, om op lange termijn de vruchten te plukken.

3. Toestemming = Permission

De laatste parameter in het resultaatsproduct, die een stok in het wiel kan steken of voor een boost kan zorgen, is toestemming. Je weet hoe het moet, je wil het ook, maar het mag niet: niet van jezelf, niet van iemand in je omgeving of niet van het systeem waarin je je bevindt.

Op persoonlijk niveau kan dit ‘verbieden’ bewust maar vaak ook onbewust gebeuren.

De beïnvloeders en de 3 resultaatsfactoren vormen een matrix van drie bij drie. Omdat de persoonlijke toestemming, zowel op het bewuste als het onbewuste niveau speelt, krijg je 10 factoren waarop je invloed kan uitoefenen om je kans op succes te verhogen.

Beide persoonlijke toestemmingsfactoren zijn extreem belangrijk. Beiden hebben ze een sterke impact op wat je doet. Het gaat over je bewuste of onbewuste toestemming.

Waarom bestaat onbewuste en bewuste toestemming niet bij het systeem en de anderen? Je merkt alleen of je toestemming hebt of niet bij het systeem of de anderen. Of dat nu bewust of onbewust is van hun kant, maakt niets uit.

Bij jezelf kan je wel te weten komen of je je bewust of onbewust toestemming geeft.

Weet dat elk van de tien factoren een positief of een negatief effect kan hebben op het gedrag dat je wil. Er is geen neutraal terrein. Er bestaat geen Zwitserland in het land van gedrag.

Alle factoren hebben een benaming. Voor een aantal zoeken we nog een betere benaming. En je zal daar de komende weken meer over lezen.

Elk van deze factoren zijn meerdere teksten waard. En die staan ook op incubatielijst om later te schrijven. Ze zullen niet in de ExtraTijdstips komen te staan, maar verschijnen op de site van ExtraTijd.

Welke factor is voor je de moeilijkste? Laat het me weten via de mail of via de comments op de site.

Pin It on Pinterest

Share This