Selecteer een pagina

Het geschenk

Heb je ook de indruk dat je steeds in dezelfde val trapt?

Je hebt je voorgenomen om deze week wat meer nee te zeggen op extra vragen. Vragen die iemand anders ook wel kan oplossen, maar die in het verleden toch op jouw bord terecht kwamen.

En?

Wat constateer je op het einde van je week? Is het je gelukt?

Op het einde van de week constateren we vaak dat we opnieuw dezelfde fouten maakten.

Grr.

Opnieuw

Ik ben er zeker van dat je het deze week beter wil doen dan vorige week. Je wil graag meer tijd over hebben op het einde van de week om andere dingen te doen. Of je wil betere resultaten halen.

En liefst nog een combinatie van betere resultaten in minder tijd.

Trigger

We weten meestal wel wat moeilijk voor ons is.

Alleen weten we veelal niet wat de trigger is, waardoor we steeds dezelfde fout maken.

Weten wat aan de oorsprong ligt van die fouten helpt om die vergissing veel minder te maken.

Het Geschenk van de angst

Het grappige is dat 99,9 % onder ons in hetzelfde schuitje zit. Ik denk dat dit te maken heeft met onze evolutie als soort.

Zeventig duizend jaar geleden begon de cognitieve revolutie. De Homo sapiens kreeg meer brainpower. Het lijkt dat daarna onze evolutie een overgang is van revolutie naar revolutie

 • De landbouw-revolutie
 • De wetenschappelijke revolutie
 • De industriële revolutie
 • De digitale revolutie

Ons brein evolueerde echter niet mee met dezelfde tred als de techniek tijdens deze revoluties. We zitten met een brein waarin 70.000 jaar oude programmatie nog een groot deel van ons gedrag verklaart.

In het Boek “The gift of Fear” – hoe intuïtie je in een gevaarlijke situatie kan beschermen – beschrijft Gavin De Becker acht triggers die we bijna allemaal hebben.

 1. We zoeken connectie met anderen.
 2. We zijn triestig door verlies en willen dit vermijden.
 3. We hebben niet graag afwijzing.
 4. We hebben graag erkenning en aandacht.
 5. We doen meer om pijn te vermijden dan om plezier te bereiken.
 6. We hebben niet graag dat we in verlegenheid gebracht worden.
 7. We vinden het belangrijk wat anderen van ons denken.
 8. We zoeken een zekere mate van controle over ons leven.

Wanneer je deze triggers onder de loep neemt, wordt het logischer waarom ons brein zo’n moeite heeft met de context waarin we nu leven.

Die triggers hebben ons in het verleden geholpen om als soort te overleven en zijn hard geprogrammeerd/verankerd in ons brein.

Tegen die verankerde patronen ingaan kost je heel wat mentale energie. We hebben allemaal momenten waar die batterij mentale energie niet meer genoeg geladen is. Op die momenten nemen verankerde patronen het over.

1. We zoeken connectie met anderen

Je collega’s komen iets vragen. Je bedenkt dat het niet de eerste keer is dat je dit aan Peter uitlegt. De kans is groot dat Peter geen antwoord op zijn vraag wil, maar eerder op zoek is naar connectie.

Ik geloof dat onze nood aan connectie één van de redenen is waarom er zoveel vergaderd wordt in organisaties.

Een deel van ons gedrag, waardoor we onderbreken en onderbroken worden, is te verklaren door de nood aan connectie die we allemaal hebben.

2. We zijn triestig door verlies en willen dit vermijden

Het vermijden van iets kwijt te raken, drijft ons meer dan de drang om iets te bereiken. Misschien de reden waarom deadlines zo dwingend zijn?

3. We hebben niet graag afwijzing

Hoeveel mensen ken jij die makkelijk hulp vragen?

Stel je voor dat je een nee krijgt op je vraag. Dit is de reden dat zaken vaak pas gedelegeerd worden, wanneer het te laat is. Zie ook punt 2.

Het boek van Amanda Palmer de kunst van vragen stellen, geeft mooie inzichten en oefeningen hoe je met deze trigger kan omgaan.

Comfortabeler worden om een nee te krijgen is een andere strategie. Ons blog artikel The rejection therapy geeft een aantal handvaten om beter te worden om nee te krijgen.

4. We hebben graag erkenning en aandacht

Hoe moeilijk is het niet om wanneer iemand je iets komt vragen wat je kan, om dan niet te tonen dat je het kan. Het voedt onze nood om erkend te worden voor wie we zijn en voor wat we kunnen dat nee zeggen niet makkelijker wordt.

5. We doen meer om pijn te vermijden dan om plezier te bereikenstructuur

Wanneer er geen brandende nood is, wordt het voor velen onder ons moeilijk om te veranderen. Wanneer die pijn weg is, is het makkelijk om te hervallen in ons oude gedrag. Het is een vertaling van de instant gratification die ons drijft.

6. We hebben niet graag dat we in verlegenheid gebracht worden

Spreken voor een grote groep is iets dat door de meeste mensen in de top drie gezet wordt van zaken die ze niet graag doen. Niemand wil graag afgaan.

Dat is de reden waarom groepsdruk zo goed werkt. In ons model 3X3=10, over gedragsverandering, is groepsdruk één van die krachten die je kan helpen of kan tegenwerken om je doelen te bereiken.

7. We vinden het belangrijk wat anderen van ons denken

Meestal zijn die anderen echter ook bezig met wat anderen van hen denken en zijn ze niet met jou bezig. Dit is wel weer een extra reden waarom ‘Nee zeggen’ zo moeilijk is voor 99% onder ons.

8. We zoeken een zekere mate van controle over ons leven

Grote veranderingen zijn meestal geen lang leven beschoren omdat je omgeving tegen zal duwen. Ook je omgeving wil een zekere mate van controle en wanneer jij grote veranderingen doet verliezen zij hun controle.

Een extra reden waarom kleine experimenten die je aan je omgeving meedeelt, helpen om op termijn je gedrag te veranderen.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
Kun jij deze acht triggers in een volgorde van impact op jou zetten? Welke experimenten kan je doen om die trigger(s) iets meer onder controle te hebben?

 

Pin It on Pinterest

Share This